Download OpenOffice

OpenOffice

Office är en samling mycket användbara program bland vilka märks ett ordbehandlingsprogram, ett kalkylprogram, ett verktyg för ritning, ett verktyg för design av presentationer, en databasadministratör med mera. Office har öppen kod för alla dem som vill bidra till att förbättra dess utveckling i framtiden. Detta verktyg är kompatibelt med Microsoft Office, så att du kan installera det utan samexistensproblem i din dat ...
Read More

Related Programs