Download BitComet Ultra Accelerator

Other versions:

BitComet Ultra Accelerator

BitComet Ultra Accelerator är en applikation designad för att öka hastigheten på nedladdningar från klienten BitComet. De utmärkta egenskaperna hos BitComet Ultra Accelerator inkluderar: - Automatisk återstart av pausade nedladdningar; - Automatisk rensning av färdigladdade filer; - Automatisk rensning av filer som skadats p.g.a. felaktig överföring; - Sparar automatiskt de senaste konfigureringarna; - Automatis ...
Read More

Related Programs