Download Zattoo

Zattoo

Zattoo är ett verktyg för att ta in och titta på TV via Internet. Med Zattoo får du bättre bildkvalitet utan att videosekvenserna misslyckas, hoppar eler störs. Denna applikation behöver inte installeras och kräver inga andra redskap för att ta emot TV-sändningar eller se programmen. Den långa listan av TV-kanaler som följer med Zattoo beror på vilket land användaren bor i. Några av kanalerna är: Al Jazeera English, ...
Read More

Related Programs