OpenOffice 4.1.0 icon

Ladda ner OpenOffice 4.1.0 gratis

Gratis nedladdning
Ladda ner OpenOffice 4.1.0 gratis Screenshot
Licenstyp: Freeware
version: 4.1.0
Date Updated: APR-16-2015

Office är en samling mycket användbara program bland vilka märks ett ordbehandlingsprogram, ett kalkylprogram, ett verktyg för ritning, ett verktyg för design av presentationer, en databasadministratör med mera.

Office har öppen kod för alla dem som vill bidra till att förbättra dess utveckling i framtiden.

Detta verktyg är kompatibelt med Microsoft Office, så att du kan installera det utan samexistensproblem i din dator. Självfallet kan du redigera alla MS Office-filer, men det förfogar även över ett eget format baserat på XML kallat “Open Document Format”.

Med databasredigeraren kan du skapa och administrera alla databaser, eftersom den har en stark integrering med MySQL och PostgresSQL.

Med Office har du möjlighet att exportera dina dokument till .pdf-format och dina presentationer till Adobe Flash-formatet .swf. Dessutom kan du i ditt textredigeringsprogram använda ett kraftfullt stavningskontrollprogram som använder olika ordlistor i olika språk. Du har härvid möjlighet att ladda ned nya ordlistor från nätet.

De viktigaste programmen i Office

- Ordbehandlingsprogram.

- Kalkylprogram.

- Ritverktyg.

- Design av presentationer.

- Formelredigerare.

- Visningsprogram för filer i Open Document-format.